Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i majątek

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim jest jednostką organizacyjną Gminy Lewin Brzeski. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869).

Majątek Przedszkola stanowi wyposażenie znajdujące się na terenie placówki przy Aleja Wojska Polskiego 13 w Lewinie Brzeskim.  

MAJĄTEK Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2020 r. :

 • Środki trwałe brutto

483 040,57 zł 

 • Pozostałe środki trwałe

 259 138,10 zł 

 

 

 

PLAN FINANSOWY na  2021 rok :

Plan finansowy dochodów:

Plan finansowy wydatków

 • rozdział 80104  wynagrodzenia

        1 707 500,00 zł 

 • rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                     

             13 150,00 zł      

 • rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół

            25 200,00 zł

 • rozdział 80146 dokształcanie doskonalenie nauczycieli

              5 100,00 zł

Wersja XML